Tillbaka                                                                                                    Hugo Hallgren 1870.

J.J. Hallgren med sonen Hugo Hallgren född ca.1864 längst till höger. Foto: Västarvet

Tillbaka