Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild april 2020.

Färgareskolan i Lysekil.

Färgareskolan började byggas 1910. Byggmästare var Oscar Wallén. Den 1 september 1911 stod skolan färdig för att tas i bruk.
Skolan användes som låg- och mellan- stadieskola fram till juni 2009 då sista klassen lämnar Färgareskolan.
2010 köper Torbjörn Johansson Färgareskolan av Lysekils Kommun för 5,6 miljoner.
Den nedlagda Färgareskolan byggs om till exklusiva bostadsrätter. 2011 står allt klart.
Foto: Terje Fred. Källa: Sällskapet Strömstiernas kalendarium.

   Tillbaka