Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild februari 2020.

Flygbild mot Mariedal.

Det rullar en Volvo Amazon utför "Åkerbräckan" på vänster sida, började tillverkas 1956.
Man kan ana nybyggnation av hyreshus i Mariedal längst upp till vänster i bild. Första delen färdig 1963.
Bilden är nog tagen runt 1960. Man kan fortfarande köra ut på Landsvägsgatan från Gamla Landsvägen.
Trapporna byggdes 1972. Det står en lastbil och lossar gods från en järnvägsvagn på Gullmarskajen som
invigdes av lanshövdingen per Nyström i juni 1956. Man ser även en Littera X7 motorvagn på väg in mot
järnvägsstationen i Lysekil. Motorvagnarna hade passagerarutrymme med galonsoffor och resgodsutrymme.

 

   Tillbaka