Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild december 2019.

Innan Tennisbanorna.

Bilden är tagen ungefär 1908 och visar parken mellan Turistgatan och Strandvägen där det anlades två tennisbanor 1927.
Till vänster i bild byggdes Lysekils Idrottshall. Invigd av landshövding Malte Jacobsson 9 mars 1941.
Huset man skymtar till höger är dagens Strandflickornas Havshotell. Huset byggdes 1904 och fick namnet Fridhem.
Huset byggdes som ett Sjuk och pauvre honteux-hem (välbeställd ståndperson som hamnat på obestånd) av Anton Tobiasson
i Lysekil och skall innehålla 16 rum för patienter, en större samlingssal, kök och jungfrukammare samt sköterskerum.
I tidningen Skärgården den 22 juni 1904 stod det att läsa: Fridhem, det av Badhusbolaget annordnade sommarhemmet för
pauvres honteux, är nu färdigt och kommer att i morgon e.m. kl 1/2 6 invigas med en enkel festlighet.
Foto: Hugo Hallgren. Källa: Lysekils historia av Fritz Lűsch. Sällskapet Strömstiernas kalendarium.
 

   Tillbaka