Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild juli 2018.

Saltsjöbad i Lysekil 1846.

 Idag är det 172 år sedan denna annons blev införd i Bohus Läns Tidning av Konsul Johan Gabriel Mollén.
Detta var starten till vad som skulle bli Lysekils Havsbad. Källa: Sällskapet Strömstiernas kalendarium.
 

   Tillbaka