Styrelse:

Sällskapet Strömstiernas styrelse.

Ordförande: Per Stenros
Sekreterare: Per Flodin
Skattmästare: Kerstin Jungebro
Ledamot Christina Möller
Ledamot Inge Holmlid
Suppleant Lars Pettersson
Suppleant Mikael Edström

 

Verksamhetsberättelser

2009
Verksamhetsberättelse Klicka här Verksamhetsbilaga Klicka här

2010
Verksamhetsberättelse Klicka här Verksamhetsbilaga Klicka här

2011
Verksamhetsberättelse Klicka här Verksamhetsbilaga Klicka här

2012
Verksamhetsberättelse Klicka här Verksamhetsbilaga Klicka här

2013
Verksamhetsberättelse Klicka här Verksamhetsbilaga Klicka här

2014
Verksamhetsberättelse Klicka här Verksamhetsbilaga Klicka här

2015
Verksamhetsberättelse Klicka här Verksamhetsbilaga Klicka här

2016
Verksamhetsberättelse Klicka här Verksamhetsbilaga Klicka här

2017
Verksamhetsberättelse Klicka här Verksamhetsbilaga Klicka här