Styrelse:

Sällskapet Strömstiernas styrelse.

Ordförande: Per Stenros
Sekreterare: Per Stenros
Skattmästare: Rita Elfström
Ledamot Christina Möller
Ledamot Mikael Edström
Ledamot Sture Berg
Suppleant Ingemar Forsström
Suppleant Anki Sandinge

 

Verksamhetsberättelser

2009
Verksamhetsberättelse Klicka här Verksamhetsbilaga Klicka här

2010
Verksamhetsberättelse Klicka här Verksamhetsbilaga Klicka här

2011
Verksamhetsberättelse Klicka här Verksamhetsbilaga Klicka här

2012
Verksamhetsberättelse Klicka här Verksamhetsbilaga Klicka här

2013
Verksamhetsberättelse Klicka här Verksamhetsbilaga Klicka här

2014
Verksamhetsberättelse Klicka här Verksamhetsbilaga Klicka här

2015
Verksamhetsberättelse Klicka här Verksamhetsbilaga Klicka här

2016
Verksamhetsberättelse Klicka här Verksamhetsbilaga Klicka här

2017
Verksamhetsberättelse Klicka här Verksamhetsbilaga Klicka här

2018
Verksamhetsberättelse Klicka här Verksamhetsbilaga Klicka här

2019
Verksamhetsberättelse Klicka här Verksamhetsbilaga Klicka här

2020
Verksamhetsberättelse Klicka här Verksamhetsbilaga Klicka här

2021
Verksamhetsberättelse Klicka här Verksamhetsbilaga Klicka här