Minnesteckning över Carl Peter Curman av Gustaf Retzius på uppdrag av Anders G Wide från 1913.