Program vid invigningen av Gullmarsvallen 1 juli 1934.