Tillbaka                                                                                                                                                                            Månadens bild augusti 2015.

Den äldsta bilden över Gamlestan/Bansvik 1861.

Lotsberget visar här sin naturliga och uråldriga utseende oberört av stenindustrins förstörande makt å våra vackra bergsformationer.
Boningshusen i Lysekil voro som å andra Bohuslänska fiskelägen, små och alla av samma typ, vanligen med ett eller två rum och kök.
(Foto: Troligtvis Carl Curman. Text: Malcom Jacobsson)
 

   Tillbaka