Tillbaka                                                                                                                                                                            Månadens bild juli 2015.

Sommargäster i Lysekil i början av 1900-talet.

Bad båtarna ligger vid kaj och väntar framför Havsbadrestaurangen för att ta resenärer med ut i skärgården.
Till vänster ser man en del av musikpaviljongen framför Socitetshuset.
Och ute i gullmaren ser man Pelleskär som når precis över ytan.
 

   Tillbaka