Tillbaka                                                                                                Månadens bild april 2015.

Gröna Villan ca. 1903.

Gröna Villan låg på Badhusgatan 21 bredvid Pensionat Viken som man ser bakom till höger.
På 1860-talet uppfördes Gröna villan och fungerade under de första åren som varmbadhus innan flytten till Badhusgatan.
1974 beslutar Kommunfullmäktige att köpa Gröna Villan för 70,000 kr. Fastigheten ska rivas för att vägen behöver breddas.
Källa: Sällskapet Strömstiernas Kalendarium.
 

   Tillbaka