Tillbaka                                                                                                Månadens bild mars 2015.

Restaurantskeppet Kristina 1956.

Det stod att läsa i Lysekilsposten 1956. Lysekil blir en attraktion rikare då restaurantskeppet Kristina öppnas.
Det är Åke och Kristina Holmberg som satsar på denna annorlunda typ av flytande restaurant som
rymmer över 100 gäster. Drätselkammarens ordförande Einar Franzén invigningstalar och
lyckönskar till verksamheten. Källa: Sällskapet Strömstiernas kalendarium.
 

   Tillbaka