Tillbaka                                                                                                Månadens bild februari 2015.

1963 Rivning av elverket.

På kommunalstämman 1878 tas frågan upp om belysningen i Gamla köpingen. Enligt uppgift finns vid denna tid
ungefär tre gatlyktor i Lysekil som drivs med fotogen. År 1895 Installerar Konsul Magnus Radhe i det nya Elektricitetsverket,
en ångmaskin på 16 hästkrafter som driver två dynamo som tillsammans ger 16 ampere. Maskinerna är svensktillverkade och
kommer begagnade från Borås. Dom båda dynamomaskinerna klarar att ge ljus till 700 glödlampor. Det elektriska ljuset
användes till början som gatubelysning, ljus på allmänna platser, hotell, affärslokaler och även en del privata bostäder.
Redan år 1900 är det dags för utbyggnad. En 6 meter lång och 4 meter bred tillbyggnad färdigställs för att få plats med större maskiner.
För 165.000 kr köper 1912 Lysekils kommun Elverket av Lysekils elektriska AB med Magnus Rahde som huvudintressent.
Elektrisk klockringning installeras 1944 i Lysekils kyrka och 1946 får 60 fastigheter på Kornöarna elektrisk ström.
Vid denna tid bor det 120 personer på Stora Kornö och 75 på Lilla Kornö.
Det gamla Elverket och flera andra fastigheter rivs 1963 för att ge plats åt betongkolossen Centrumhuset i Lysekil.
Källa: Sällskapet Strömstjärnas Kalendarium. Foto: Terje Fred.
 

   Tillbaka