Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild april 2024.

Kyrkvik 1865.

En bild av Malcom Jacobsson efter en teckning av Carl Curman.
Till höger å bilden ser vi två nyuppförda hus. De tillhör herr Anton Olsson och finsnickare Olle Andersson Lude.
De tre stugorna i bakgrunden av bilden fanns redan år 1844. De två uppe under berget tillhörde bröderna Hallenberg.
En av dem var skollärare, den andre var tunnbindare. Den tredje stugan, som är belägen längre ned till Kyrkviks
urgamla lastbrygga finns ännu kvar och bebos av sjöman Herman Karlsson. Text: Malcom Jacobsson.

   Tillbaka