Tillbaka                                                                                                    Månadens bild september 2011.

Bansviksgatan 1:e november 1914. Foto: Hugo Hallgren

1914-10-28 Hus till salu. Genom auktion, som å stället förrättades torsdagen den 29 oktober 1914 kl. 2 e.m.
försäljes till den högstbjudande det boningshus som är uppsatt å tomten n:o 10 vid Bansviksbergsgatan i Lysekil,
med skyldighet för köparen att erlägga köpesumman kontant vid auktion samt att hava fullständigt avröjt
tomten i fråga inom nästkommande november månads utgång.
Lysekil den 27 oktober 1914. Å Fattigvårdsstyrelsens vägnar, Emil Löfberg. (Nya Lysekils-Kuriren 1914-10-28)

I november 1914 rivs huset som ligger mitt i Bansviksgatan. (Knut Hansson, sid. 47)

Tillbaka