Tillbaka                                                                                                    Månadens bild maj 2011.

Vy över Lysekil i början av 1900-talet.

På denna bild från tidigt 1900-tal ser man den nybyggda kyrkan på höjden, invigd 1901. Det ryker i skorstenen
på varmbadhuset till vänster i bild, och gullmaren ligger spegelblank när denna bild togs.
I nederkanten på bilden ser man infarten till Lysekil som bara var en grusväg på den tiden.

Tillbaka