Tillbaka                                                                                                    Månadens bild juli 2011.

Pinnevik och skyttepaviljongen före 1913.

Pinnevik långt innan badplats fanns och gullmarsvallen invigs. I mitten syns Lysekils skyttegilles skyttepaviljong.
Lysekils äldsta idrottsförening bildad 1892. Skyttet bedrevs på det viset att man sköt från skyttepaviljongen och
ut på Stångholmen som ligger till höger utanför bilden. Man fick alltså ro ut när man skulle markera tavlorna.
Hur kan man då tidsbestämma denna bild? Det lilla tornet på kyrkan blev skadat i en storm 1913.
Det monterades då ner.

Tillbaka