Tillbaka                                                                                                    Månadens bild januari 2011.

Slättens skola 1908.

Beslut om att uppföra slättens skola fattades våren 1893 (Knut Hansson). Denna bild är tagen 1908,
och redan då är skolan tillbyggd till dubbla storleken.
Slöjdsalen låg i källaren, och toaletterna låg också i källaren vilket man var tvungen att gå på utsidan för att nå. 
Idag finns det ett rivningsbeslut för att ge platts åt ett nytt äldreboende.

Tillbaka