Tillbaka                                                                                                    Månadens bild december 2011.

Gamlestan och Skandiaverken 1919.

Bilden är hämtad ur jubileumsboken "20 år. Lysekils mekaniska verkstad 1899-1919"

Följande stod att läsa i Lysekilskuriren 22:e februari 1919:
Konsul Laurin utfäste sig på sin födelsedag på måndagen att han av privata medel kommer att bidraga med 3000 kr
till verkstadsarbetarnas sjukkassa. Herr Laurins 50-årsdag sammanfaller med Lysekils Mekaniska verkstads
20-årsjubileum. Med anledning härav har en elegant festskrift utgivits av redaktör Ernst Hörman,
i vilken verkstadens historia skildras i ord och bild.
 

Tillbaka