Tillbaka                                                                                                    Månadens bild augusti 2011.

Gamlestan 1904.

Bilden visar till vänster Bansviksgatan och hus nr.51 och till höger Gamla Strandgatan och hus nr.64

Tillbaka