Tillbaka                                                                                                    Månadens bild april 2011.

Grötö maj 1945.

Bilden är tagen i maj 1945 på Grötö. Det är personalen på Emballagefabriken som firar freden efter andra världskriget.
I bakgrunden i soldiset ser man Lysekils stad. I boken "Betydelsefulla burkar i Bohuslän" av K G Andersson (Carla)
finns en bild på sid. 96 som är tagen vid samma tillfälle fast från andra hållet.
Idag på samma ställe ligger G&M:s (Glud & Marstrand) tidigare PLM:s personalmatsal.
Det var PLM som köpte upp Emballagefabriken och byggde den nya fabriken på Grötö 1947.

Tillbaka