Tillbaka                                                                                                    Månadens bild maj 2010.Lysekils kyrka 1901:
Det finns många bilder av Lysekils kyrka, men inte så många under tiden för uppbyggnaden.
Lysekils kyrka den tredje i ordningen började uppföras 1899 och invigdes 1901. Den är byggd av granit från närliggande
stenbrott. Kyrkan ritades av Adrian Crispin Pettersson (1835-1912) och är en treskeppig korskyrka den största i Bohuslän.
Det mindre tornet blev skadat i en storm 1916 och togs därefter ner.

Tillbaka