Tillbaka                                                                                                    Månadens bild juni 2010.

Sällskapet Strömstierna - inför föreningens grundande.

Lördagen den 6:e maj 2000 kom några intresserade personer samman på Lysekils Stadsbibliotek och startade en förening,
som skall vara ett forum för dem, som sysslar med personhistoria och därmed sammanhängande lokalhistoria.

Det beslöts också, att ett offentligt sammanträde skulle utlysas att ganska snart hållas i Lysekils Stadsbiblioteks lokaler.
Då skall styrelse väljas och övriga formalia fastställas såsom årsmöten, medlemsavgift och liknande.
En kommitté bör utses, som kan framlägga ett förslag till namn på föreningen och stadgar för den.
(LP 2000-05-08 Arvid Sandell)

Tillbaka