Tillbaka                                                                                                    Månadens bild juli 2010.

Valbodalen i Lysekil någon gång på sextiotalet.

Valbodalen har en lång historia med bl.a. trankokeri och stenbrott från slutet av 1800-talet. Här har även funnits ett soldattorp som var
bebott fram till början av 30-talet. Fram på 50-60-talet var här camping, dansbana och en jättefin badplats som bilden visar.
1971-72 byggdes här en småbåtshamn med plats för 400 båtar. Tidigare fanns här några bryggor och sjöbodar.

Tillbaka