Tillbaka                                                                                                    Månadens bild Februari 2010.Societetshuset Oscar i Lysekil byggdes 1872 efter initiativ av badintendent Carl Curman.
1882 gjordes en större utbyggnad som bestod fram till 1985 då tyvärr en brand härjade
och Oscars brann ner till grunden. Lägg märke till den fantastiska inredningen och snickarglädjen.
Hur Societetshuset såg ut utvändigt ser man på bilden till vänster under kyrkan.
Idag finns en kopia av Societetshuset på samma plats, byggd som en mer modern och praktisk
lokal för diverse evenemang.

Tillbaka