Tillbaka                                                                                                    Månadens bild augusti 2010.

Lysekils Skyttegilles bazar den 8-9 mars 1896.

Denna bild är tagen vid en bazar till förmån för Lysekils Skyttegille den 8-9 mars 1896. Lysekils Skyttegille är Lysekils äldsta
idrottsförening, och bildades 1892. Första ordföranden var Kronolänsman Nils Jakob Nielsen född 1845 i Ide Sogn i Norge.
Första skjutbanan fanns i Pinnevik. 1946 invigdes skjutbanan i Sivik där den ligger än idag.

Tillbaka