Tillbaka                                                                                                    Månadens bild april 2010.Mariedal i Lysekil 1947. Landsvägsgatan till vänster, infarten till Lysekil var på den tiden stenbelagd. Träden är oxlar som var
planterade ända ut till Fiskebäck på den tiden. Idag finns endast några träd kvar. Till höger är gamla landsvägen. Det står en lastbil på
vägen och lastar av byggmaterial till husen som det håller på att stakas ut till. Husen byggdes av anställda på PLM (Plåtmanufaktur) som
hade sin alldeles nybyggda fabrik ute på Grötö. Foto: Terje Fred.

Tillbaka