Tillbaka                                                                                                   Månadens bild: Oktober

Bilden är tagen tidigt året 1913.
Lysekils järnväg byggdes mellan juni 1911 och 14:e juni 1913 då banan invigdes av landshövdingen G Lagerbring.
Banan förstatligades 1939 och elektrifierades 1950.
På bilden ser man Lysekils dåvarande och nuvarande infart, landsvägsgatan även kallad Åkerbräckan.
Ytterligare ett namn på infarten till Lysekil är Kunkelbacken uppkallad efter Smeden Torsten Eugén Kunkel
som bodde i huset som man ser mitt i bilden nära vägen: Huset revs vid breddningen av landsvägsgatan
och byggandet av cykel och gångväg.
Torsten hade en bror, Eskil Persdorf Kunkel, även han smed som hade en smedja i Mariedal till fram på 70-talet.
Finns det någon som vet något mer om bilden så maila gärna till Kerstin Jungebro.  Klicka här

Tillbaka