Tillbaka                                                                                                       Månadens bild juli 2009.

Lysekils norra hamnen även Kallad "Gamlestan". Skandiaverkens fabrik där det tillverkades tändkulemotorer mm. I bakgrunden från vänster
ser man öarna Skeppsholmen Stora Kornö och Bläckhall.
 

Tillbaka