Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild november 2023.

Lysekils centrum 1877.

Lysekils centrum med Stadsparken anlagd av Badhusbolaget 1865. I förgrunden syns Marianne Mollèns villa senare Parkskolan.
Till höger grundmuren till Konsul Sundberg-Radhes villa samt villa Kvikkjokk, byggd av Elise Nomell år 1878.
I mitten har vi Gustaf Lyckes nya hus på Kungsgatan och litet till höger fru Petterssons bageri.
I bakgrunden till vänster Bergfalks färgeri etablerat år 1864 på nuvarande Färgargatan.
Foto och källa: Malcom Jacobsson.
 

   Tillbaka