Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild september 2023.

Gåsö 1954.

Saxat ur tidningar om Gåsö:
Poststationen på Gåsö öppnas i mars 1883. 1897 finns på Gåsö fem salterier, ett vadlag, men endast en skonert
och två jakter. Föreningen Gåsö vänner bildas 1907. Axel Nilssons hustru Märta Hårleman, uppför strandhotellet på Gåsö.
Rörelsen flyttar 1940 till Bohus-Malmön. På Gåsö dras skolan in 1954. Hotellet och varmbadhuset slår igen 1957.
1960 finns ett 20-tal bofasta. I november 1967 läggs poststationen på Gåsö ner för gott. Gåsöbornas nya
adress blir Lysekil. Källa: Sällskapet Strömstiernas kalendarium.
 

   Tillbaka