Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild juli 2023.

Taxistationen 1970.

Lysekils drätselkammare beslutar att det så kallade Radhes magasin skall rivas hösten 1970
och ersättas med en paviljongbyggnad, enligt en skiss utarbetad av arkitekt Stig H Lundgren.
Den nya byggnaden skall inrymma ambulansstation, taxi, turistbyrå och väntrum för båt- och färjepassagerare.
Källa: Sällskapet Strömstiernas kalendarium. Foto: Ragnar Bergman.
 

   Tillbaka