Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild maj 2023.

Stadshuset 1954.

Byggandet av stadshuset pågår för fullt. Till huvud entreprenör för det nya stadshuset i kvarteret Tärnan antas
Nils Hanssons Byggnads AB i Lysekil. Entreprenadsumman lyder på 585.000 kr. I mars 1955 invigs stadshuset
inför en stor skara inbjudna. Drätselsekreterare Ragnar Berman och drätselkammarens ordförande Einar Franzén
berättar om stadshusets tillkomst. Franzén överlämnar byggnaden till stadsfullmäktige och dess ordförande Karl Källén.
Han framhåller i sitt tacktal att stadshusets tillkomst påskyndats av att Televerket får en del i huset för sin telestation.
Källa: Sällskapet Strömstiernas kalendarium. Foto: Ragnar Bergman.
 

   Tillbaka