Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild april 2023.

Invigning Järnvägsgatan 1953.

Bilden är tagen från Landsvägsgatan vid invigningen av Järnvägsgatan 1953. Bakom träden till vänster bygger
Stiftelsen Berga Övre en hyresfastighet som ska bestå av 45 bostadslägenheter samt ha affärslokaler i
bottenvåningen. Byggmästare Nils Hansson är entreprenör. 1956 flyttar den nystartade elfirman Eltjänst in.
Det är elmontörerna Bernt Broman och Evan Hermansson som öppnar firman. Bilen är en Vauxhall Cresta.
Källa: Sällskapet Strömstiernas kalendarium. Foto: Ragnar Bergman.
 

   Tillbaka