Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild februari 2023.

Sparbankshuset 1981.

Efter att det gamla huset rivits stod det nya Sparbankshuset färdigt 1960.
1977 har lokalerna blivit trångbodda och styrelsen beslutar att bygga om fastigheten och anslår två miljoner
kronor så att man kan disponera hela bottenvåningen i Sparbankens fastighet. 1988 är det öppet hus efter en
större ombyggnad. Verksamheten hade expanderat och de 22 anställda hade blivit trångbodda, så en ombyggnad
var på plats. Bankdirektör Ronny Lind är mycket nöjd med ombyggnaden. Till fasaden har använts så kallad
svart granit från Grötö. Till höger syns Restaurang Ankaret på Hotell Lysekil och mellan husen skymtar Kungstorgkyrkan.
Källa: Sällskapet Strömstiernas kalendarium.
 

   Tillbaka