Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild mars 2024.

Flaggberget 1899.

Styrelsen för Lysekils Vänner godkänner 1894-02-15 ”ordförandens överenskommelse med Tobo snickerifabrik [som tillhör Löfsta egendom i Uppland]
om uppförande av utsiktsbyggnaden på Flaggberget i enlighet med den förelagda och granskade ritningen för ett pris av 400 kronor”.
Källa: Per Stenros. Foto: Hugo Hallgren.

 

   Tillbaka