Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild februari 2024.

Pilsnerutskänkning 1924.

1925 bildades Lysekils Pilsnerdricksutskänkning AB. Bagerimästare Richard Björsell blir dess förste ordförande.
Det fanns flera anledningar. Det förekom enligt ledningen för kommunen ett "ohejdat drickande" och förorenande i parker,
uthus och bakgårdar i  Lysekils centrala delar. Landsfiskalen hade många rapporter om folk som varit kraftigt berusade.
En reglerad servering skulle minska detta. Styrelsen fattades beslut att Karlsons bryggeri
skulle ha ensamrätt att leverera öl.
Bolaget hyrde en lokal i Stadshotellet bottenvåning mot Polisgatan (bilden), den andra vid Kungsgatan 7 Konsulliden.

Bolaget beslutade att vinsten inte fick gå in i kommunkassan utan gå till viktiga andra ändamål.
Detta blir grundplåten till bland annat ett nytt ålderdomshem. Ett av Lysekilsföretagen med det längsta firmanamnet skall upphöra 1954.
I annons kallar Lysekils Pilsnerdricksutskänknings AB till bolagsstämma i Rådhuset. Ärendet handlar om att avsluta likvidationen av bolaget.
Källa: Sällskapet Strömstiernas kalendarium. Foto: Hugo Hallgren.


 

   Tillbaka