Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild januari 2024.

Röda Lyktans Café.

I huset till vänster var Röda Lyktans Café inrymt i källarvåningen. Huset blev inflyttningsklart hösten 1893 och
fick då adressen Kungsgatan 54, som förvandlades till Landsvägsgatan 3 vid den stora omläggningen 1929.
Huset med Röda Lyktans Café vae ett timmerhus och det plockades ner bit för bit och flyttades till Brastad
ca. 1944-45. Det var Gunnar Karlsson i Brastad som köpte huset och byggde upp det på Björkvägen.
Där startade Riber Bratell möbelaffär. Sedermera blev det Café och idag är det bostadshus.
Källa: Arvid Sandell.
 

   Tillbaka