Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild december 2022.

Telestationen 1957

I november 1954 godkänner byggnadsstyrelsen att en telestation kan byggas i kvarteret Tärnan i Lysekil.
Den nya telestationen uppförs i två våningar. Bottenvåningen skall inrymma rum för telekommissarien och
kassan samt telegrafen. Dessutom byggs ett rymligt rum med tio samtalshytter för allmänheten.
Bilden är en dom sista på den gamla telestationen innan den nya automatiserade invigs i maj 1957.
Källa: Sällskapet Strömstiernas kalendarium.
 

   Tillbaka