Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild april 2022.

Paddlarklubben Delfinen 1948.

På bilden ser man bygget av Paddlarklubben Delfinens nya klubbhus i Stångholmesund som stod färdigt i slutet av 1948.
Paddlarklubben startade sin verksamhet i ett magasin vid Rinkenäs som ägdes av Skandiaverken.
Klubben bildades 21 april 1936 på Björsells konditori med 14 medlemmar. Avgiften var 1 kr. Några i styrelsen var
Calle Ljunggren ordförande, Allan Forsström och Tore Lindebäck. Senaste åren har medlemsantalet legat på runt 225-230.
Foto: Alvar Clevfors. Källa: Paddlarklubben Delfinens hemsida.
 

   Tillbaka