Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild februari 2022.

Lysekils gamla kyrka 1875.

Det vi ser på bilden är koret i Lysekils gamla kyrka som låg på kyrkogården nedanför nuvarande kyrkan.
Den gamla kyrkan blev uppförd 1797. Predikstolen till vänster är tillverkad i Stralsund 1670 av
mäster Johannes Jaeger. Lysekilsborna köpte detta konstverk år 1797 från Tyska kyrkan i Göteborg för
50 riksdaler specie (200 kr) och uppsatte den i sin kyrka samma år. Predikstolen finns idag i nya kyrkan.
1906 såldes kyrkan till Bohus Malmön. Foto: Malcom Jacobsson. Källa: Sällskapet Strömstiernas Kalendarium.

   Tillbaka