Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild Januari 2022.

Helikopterolycka 1954.

En helikopterflygning för Sjökrigsskolan slutar med stor dramatik vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil.
Helikoptern med tre ombordvarande störtar i strandkanten på Havsfiskelaboratoriets tomt när stjärtrotorn plötsligt stannar.
I samband med nedslaget fattar helikoptern eld och rullar ned i vattnet. De tre ombordvarande kan själva ta sig ur helikoptern
och har turligt nog bara fått obetydliga skador. Vaktmästaren vid laboratoriet, Einar Billing, kan bistå de nödställda och hjälpa dem upp på land.
Foto: Alvar Clevfors. Källa: Sällskapet Strömstiernas Kalendarium.


 

   Tillbaka