Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild november 2021.

Lysekils första skolhus 1860.

1859 fattar sockenstämman beslut om byggande av skolhus i Lysekil på (dagens adress) Stora Kyrkogatan 7.
Lysekils första skolbyggnad står färdig 1860. Som lärare tjänstgör folkskollärare Jonas Carlsson från Bäve (Uddevalla)
Kostnaden för det nya skolhuset uppgår till nära 4.000 riksdaler. Kyrkoherde Carl Adolf Thudén skjuter till 800 riksdaler.
Hos Sparbanken tas det upp ett lån på 1,800 riksdaler och den resterande summan tas av fondmedel och uttaxerade medel.
Det första läsåret deltar 73 barn i undervisningen, 37 pojkar och 36 flickor. Därutöver får 13 flickor undervisning i hemmet.
Lysekils befolkning är vid denna tid 572 personer. Skolan rivs i mars 2017.
Foto: Malcom Jacobsson. Källa: Sällskapet Strömstiernas Kalendarium.
 

   Tillbaka