Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild oktober 2021.

Guanofabriken på Grötö brinner 1883.

En ny guanofabrik anläggs på Grötö av Benjamin Emilius Mollén. Länsstyrelsen beslutar enligt hälsovårdsnämndens
yrkande att tillverkningen på Grötö ej får ske under perioden från 1 maj till 1 oktober.
Man fastställer också regler för förvaring av råvaror och färdiga produkter.
Fabriken på Grötö brinner ner samma år som när den tas i bruk.
Foto: Carl Curman. Text: Sällskapet Strömstiernas Kalendarium.
 

   Tillbaka