Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild juli 2021.

Ålevik i september 1947.
Jämför med samma motiv på bilden ifrån september 2013

Lysekils Drätselkammare beslutar i april 1947 att till Lysekils Folkdansgille upplåta en bostadsfastighet
i Ålevik som stått obebodd under några år. Folkdansgillet under ledning av Gösta Andersson planerar
att skapa en bygdegård i Ålevik. Redan i juli 1947 inviger Folkdansgillet bygdegården och
allmänheten inbjuds till en visning. 1975 inviger Folkdansgillet en ny bygdegård. Medlemmarna
har sedan starten av bygget 1971, lagt ned cirks 10,000 timmars ideellt arbete.
Foto: Alvar Clevfors. Källa: Sällskapet Strömstiernas Kalendarium.


 

   Tillbaka