Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild juni 2021.

Branden på Konsulliden 1921.

Den tragiska branden för nästan 100 år sedan. Den 18 juni 1921 kunde mani Lysekils posten läsa:
Vid halv tretiden på lördagsmorgonen börjar en eldsvåda i Konsulliden i Lysekil. Elden börjar i Kungsgatan n:o 1
och härifrån sprider sig elden till det gamla Mollénska huset på Gamla Strandgatan n:o 85.
Brandkåren kommer snabbt till platsen och utför under ledning av brandchef Emil Löfberg ett energiskt arbete som
kröns med sådan framgång att man vid femtiden är herre över elden.

Konsulsgården var på sin tid det förnämsta huset i Lysekil och bland de höga gäster, som logerat där,
är Karl XV och Oscar II. Foto: Hugo Hallgren.


 

   Tillbaka