Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild april 2021.

Sundbergs Ansjovisfabrik 1880.

Bland Konsul Grave Josias Sundbergs anläggningar kommer Ansjovisfabriken i främsta rummet.
Vid denna tid kunde man läsa:
Denna anläggning är i sitt slag storartad. 60 personer af båda könen äro sysselsatta
vid densamma, och 10,000 kärl tillverkas i veckan af denna läckra vara, för hvilken Ryssland är den
förnämsta afsättningsorten. Till fabriken hör egen verkstad (belägen uti en särskild byggnad) för
bleckkärlens tillverkning, äfvensom särskild snickeriverkstad för lådornas hopfogande och där trenne
snickare äro sysselsatta året om.
1892 tas fabriken över av svärsonen Magnus Radhe. Den 17 januari 1917 blir fabriken förstörd av en eldsvåda.
Längs till vänster syns Tullhuset, där Hotell Lysekil ligger idag. Bilden är tagen från där Anderssons kaj ligger idag.
Foto: Malcolm Jacobsson. Källa: Sällskapet Strömstiernas Kalendarium.

 

   Tillbaka