Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild mars 2021.

Konsulliden omkring 1918.

Konsul Johan Gabriel Mollén född 1790-08-17 i Karlshamn Blekinge bygger denna pampiga villa i slutet av 1820-talet.
Lysekils moderna historia brukar räknas från Molléns ankomst. Mollén blir Konsul för Tyskland, Danmark
och Holland och han breddar sin handel genom att starta skeppsrederi och exporterar även trä och havre.
1846 startar Mollén badinrättningen i Lysekil. 1859 anställs Carl Peter Curman, som under tre somrar är biträdande
badläkare, kamrer och skrivbiträde hos Mollén. 1863-06-25 avlider Johan Gabriel Mollén 72 år gammal.
Carl Peter Curman köper Lysekils Badhus AB (badinrättningen) av Molléns arvingar för 10,000 kr.
Därmed läggs grunden till en av de främsta kuranstalterna i landet.
Molléns villa låg på dagens Trädgårdsgatan. Längst till vänster på bilden ser man hörnet på Midgårdshuset byggt 1914.
Molléns villa brann ner till grunden 1921-06-18 så bilden är tagen någon gång mellan dom åren.
Källa: Sällskapet Strömstiernas Kalendarium. Foto: Hugo Hallgren.

 

   Tillbaka