Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild oktober 2020.

Terje Fredh 1934-2020.

Södra hamnen i Lysekil 1991.
Månadens bild tillägnas Terje Fredh som lämnade oss i november 2020.
På bilden ser vi en av dom drygt 40.000 bilder av fartyg som Terje hade i sitt bildarkiv.
Gullmarsfärjan till vänster togs i drift mellan Lysekil och Fiskebäcksil 1 juli 1961.
I mitten syns passagerarbåten Carl Wilhelmsson som ersatte Gullmarsfärjan 1991.
Passagerarbåten Ran till höger som tidigare körde rutten Lysekil Fiskebäckskil användes nu som reservbåt.
Källa: Sällskapet Strömstiernas kalendarium. Foto: Terje Fredh.

   Tillbaka