Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild november 2020.

Badhusrestauranten som den såg ut 1955.

Lysekils Badhus AB bygger 1869 en Badhusrestaurant senare kallad Havsbadrestaurang på badhusområdet.
1882 och 1888 görs det förbättringar och 1894-1895 görs det en om- och tillbyggnad som gör att restaurangen
kan ta emot 300 sittande gäster. Efter många års förfall rustas 1982 den gamla Havsbadsrestaurangen upp på
ett stiltroget vis, för att stå klar till sommaren då den återinvigs. Restaurangen finns fortfarande kvar och drivs
idag främst under sommarhalvåret som restaurang/nattklubb. Källa: Sällskapet Strömstiernas kalendarium.

   Tillbaka